Wednesday, December 14, 2016

Ședință CSJ, 14 decembrie

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  a decis a decis ca recursul declarat de FinPar contine temeiurile de declarare a recursului prevazute de codul de procedura civila. Completul de judecatori nr. 3 (pînă acum a examinat completul nr. 6) urmeaza sa examineze argumentele ambelor parti si va decide daca caseaza sau mentine decizia Curtii de Apel. 
Următoarea ședință va avea loc pe 18 ianuarie 2017 iar cazul va fi examinat de un alt complet de judecători. 
Componența completului nr. 3:Valeriu Doagă – preşedinte
Iuliana Oprea
Sveatoslav Moldovan

Wednesday, November 23, 2016

Ședință CSJ, 23 noiembrie

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a amanat sedinta privind admisibilitatea recursului Finpar Invest in dosarul cu Cafeneaua Guguță pentru 14 decembrie 2016. 

Wednesday, October 12, 2016

Ședință CSJ, 12 octombrie

Pe 12 octombrie CSJ decide, in absenta partilor, in privinta admiterii recursului companiei Finpar Invest vs CMC (intervenient accesoriu AIRM) pe dosarul Cafenelei Guguta.
Decizia va fi luata de completul Nr. 6, care are urmatoarea componenta:
Tamara Chişcă-Doneva – preşedinte
Galina Stratulat
Ion Druţă


updateColegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a amanat sedinta privind admisibilitatea recursului Finpar Invest in dosarul cu Cafeneaua Guguță pentru 23 noiembrie 2016. 

Saturday, September 17, 2016

Cafenea Civică - Tîrgul Inițiativelor Civice


Pe 17 septembrie 2016 Asociația Oberliht a organizat, împeună cu Dom Cluster, o cafenea civică, eveniment în cadrul căruia inițiative civice din Chișinău și-au prezentat activitățile publicului larg.
Evenimentul a fost însoțit și de o discuție despre Mobilitate și Acces la cultură în mediul urban moderată de curatorul Vladimir US, la care au participat Vitalie Sprînceană, Ovidiu Țichindeleanu, Ștefan Rusu și Oleksandr Burlaka.


Wednesday, September 7, 2016

Bucătăria Cafenelei Guguță (anii 1970).

Un fragment dintr-un articol de pe portalul de limbă rusă  Аргументы и факты (Argumente și Fapte) despre bucătăria Cafenelei Guguță în anii 70:

– В 1973 году меня назна­чи­ли глав­ным бух­гал­те­ром в «Норок», – вспо­ми­на­ет Нико­лай ЧЕРНЫЙ, пре­зи­дент «AMG – Holding». – Ресто­ран нахо­дил­ся в самом цен­тре горо­да и посе­ти­те­ли раз­но­го уров­ня не про­пус­ка­ли слу­чая попро­бо­вать новое фир­мен­ное блю­до, при­ду­ман­ное талант­ли­вым кули­на­ром. 

В 1974 году, после тор­же­ствен­но­го собра­ния по слу­чаю 50-летия обра­зо­ва­ния рес­пуб­ли­ки и КП Мол­да­вии, на вто­ром эта­же ресто­ра­на «Норок» состо­ял­ся пра­ви­тель­ствен­ный при­ём. При­сут­ство­ва­ли на празд­нич­ном засто­лье чле­ны Полит­бю­ро СССР во гла­ве с Лео­ни­дом Бреж­не­вым, да ещё око­ло трёх­сот гостей из союз­ных рес­пуб­лик и из-за рубе­жа. Меню, согла­со­ван­ное на самом высо­ком уров­не за мно­го меся­цев впе­рёд, состо­я­ло толь­ко из блюд мол­дав­ской кух­ни: она нра­ви­лась всем. Достой­ным обрам­ле­ни­ем изыс­кан­ных блюд слу­жи­ли мол­дав­ские вина и коньяк «Кодру» 25-летней выдерж­ки. Напи­ток выпу­стил спе­ци­аль­но к дате Бельц­кий винно-коньячный ком­би­нат. Тот зна­ме­ни­тый юби­лей­ный обед 74-го был высо­ко оце­нен гла­вой госу­дар­ства. Дирек­то­ра «Норо­ка», един­ствен­но­го работ­ни­ка киши­нёв­ско­го обще­пи­та, вско­ре награ­ди­ли… орде­ном Лени­на! Маэст­ро не раз при­гла­ша­ли в Крем­лёв­ский Дво­рец, на ВДНХ – обслу­жи­вать офи­ци­аль­ные обе­ды и ужи­ны. Коман­да киши­нёв­ских пова­ров из раз­ных ресто­ра­нов при­ни­ма­ла уча­стие в Дека­дах мол­дав­ско­го искус­ства и лите­ра­ту­ры, в Днях куль­ту­ры Мол­да­вии, про­хо­див­ших в сто­ли­цах союз­ных рес­пуб­лик и за рубе­жом. Кули­нар­ные туры рас­ши­ря­ли их про­фес­си­о­наль­ный кру­го­зор, дава­ли импульс для созда­ния ори­ги­наль­ных блюд.
(articolul integral: ВАЛТАСАРОВ ПИР ЗАСТОЯ, http://aif.md/valtasarov-pir-zastoya/) 

Thursday, September 1, 2016

Friday, August 12, 2016

Cererea de recurs a companiei Finpar impotriva deciziei Curtii de Apel din 13 aprilie 2016

Textul Cererii de Recurs a companiei Finpar împotriva deciziei Curtii de Apel din 13 aprilie 2016. 
Tuesday, April 19, 2016

Discutie la Jurnal FM(19 aprilie 2016).

Viorica Tataru, Vitalii Voznoi si Vitalie Sprînceană au mers la Jurnal FM, la o emisiune despre Cafeneaua Guguță.
Aici înregistrarea emisiunii:

Sunday, April 17, 2016

Media update (aprilie 2016)

1. Curtea de Apel Chișinău a anulat decizia Judecătoriei Centru conform căreia firma „Finpar Invest” avea permisiunea de a construi un hotel în locul cafenelei „Guguță” și a păstrat interdicția de privatizare a terenului aferent. 
Amintim că la data de 30 decembrie 2015, Judecătoria sectorului Centru a luat hotărârea de a permite firmei „Finpar Invest” să construiască un hotel cu 15 etaje în locul cafenelei „Guguță”. Conform unei investigații a jurnaliștilor din Rise Moldova, compania respectivă aparține oligarhului Vladimir Plahotniuc și deține mai multe terenuri și clădiri în Chișinău. Această decizie însă a provocat un val de nemulțumiri în rândul reprezentanților Consiliului Municipal Chișinău (CMC) și celor ai Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor.
În anul 2009, prin intermediul unor tranzacții suspecte, cafeneaua „Guguță” a intrat în posesia firmei „Finpar Invest”. Prin urmare, CMC a cerut anularea contractelor de vânzare-cumpărare pentru a-și reîntoarce proprietatea.
Sursă: anticorupție.md, agora.md (sursa: orasulmeu.md)

2. Вышли из строя: АП запретила компании Плахотнюка строить высотный отель на месте кафе Guguţă 

Апелляционная палата (АП) Кишинева запретила компании Finpar Invest, подконтрольной первому зампреду Демпартии Владимиру Плахотнюку, строить высотный отель в центре Кишинева на месте детского кафе Guguţă. Информацию об этом NM подтвердил глава Нацагентства по инспектированию и реставрации памятников, мунсоветник Ион Штефэницэ. Решение АП Finpar Invest может оспорить в Высшей судебной палате.

Решение о запрете на строительство отеля АП вынесла в среду, 13 апреля, аннулировав таким образом решение суда столичного сектора Центр, который 31 декабря прошлого года разрешил Finpar Invest строительство 13-этажного отеля на месте кафе Guguţă в парке имени Штефана чел Маре. АП при этом оставила в силе судебный запрет на приватизацию компанией Finpar Inves участка земли, на котором расположено кафе.

«[АП вынесла] решение в нашу пользу. Закон, касающийся исторической части Кишинева, должны соблюдать все. Проект не был одобрен Национальным советом по историческим памятникам при минкультуры. Finpar Invest может строить, но они должны соблюдать режим высотности, поскольку речь идет об исторической части города», — сказал Штефэницэ.


Скандал вокруг строительства высотного отеля в самом центре столицы, да еще в парковой зоне, разгорелся осенью 2014 года. Проект отеля, в строительство которого Finpar Invest намерена вложить €20 млн, дважды отклонял Национальный совет по историческим памятникам при министерстве культуры, без положительного заключения которого не могут быть получены разрешительные документы на строительство в исторической части города.

Однако в декабре 2014 года мунсовет Кишинева отдал Finpar Invest в аренду на 25 лет участок земли площадью 0,2 гектара, на котором расположено кафе Guguţă, «для проектирования и строительства нового объекта». В решении мунсовета оговаривалось, что земля отдана в аренду без права приватизации, а новая постройка не должна быть выше находящегося рядом двухэтажного кинотеатра Patria-Loteanu.

Запрет мунсовета на приватизацию земли Finpar Invest оспорила в суде. Суд сектора Центр разрешил компании строить высотное здание на местe кафе Guguţă, но оставил в силе запрет мунсовета на приватизацию земли.


Этим решением суда остались недовольны обе стороны: Finpar Invest — запретом на приватизацию, а мунсовет и Нацагентство по инспектированию и реставрации памятников — решением по высотности здания. Поэтому решение суда Центр было оспорено в Апелляционной палате.

Получить комментарии в Finpar Invest по поводу сегодняшнего решения АП NM не удалось. Ранее представлявший интересы компании Игорь Липчану сообщил NM, что уже не занимается этим проектом. Официального сайта с контактной информацией у Finpar Invest нет. На одном из сайтов-каталогов компаний указаны три телефона Finpar Invest. По одному из них удалось дозвониться, но NM предложили обратиться за комментариями по другому номеру. По этому номеру на звонки никто не отвечал.

Согласно расследованию RISE, Finpar Invest является крупнейшей компанией по недвижимости в Молдове и одной из первых компаний семьи Плахотнюк. Finpar Invest была основана в 1993 году, в 1998 году акционером с 95-процентной долей стала жена Плахотнюка Оксана Килдеску, а в 2005 году мажоритарными акционерами стали несколько офшорных компаний.

В 2010 году капитал Finpar Invest достиг 207 млн леев. Тогда же администратором Finpar Invest был назначен Геннадий Сажин, глава Госинспекции в строительстве, а также член Национального политического совета Демпартии.

С августа 2014 года единственным акционером Finpar Invest является Asirapal Enterprises Ltd. (Кипр), основанная двумя офшорными компаниями. В 2015 году Finpar Invest зарегистрировала капитал в размере 498 млн леев.

Компании Finpar Invest принадлежат штаб-квартира General Media Group Corp., отели Codru и Nobil, Global Business Center, кафе Guguţă (получено в результате судебного решения в 2010-м). Также Finpar Invest владеет зданием бывшего ресторана Ghiocel Dalb (в результате контракта по поглощению, включая два острова в парке La izvor), штаб-квартирой Argus-S, двумя квартирами на проспекте Штефана чел Маре, тремя квартирами в доме, в котором живет Плахотнюк и его родственники.
Николай Пахольницкий (sursa: newsmaker.md)

Decizia Curtii de Apel din Chisinau din 13 aprilie

Aici e decizia Curtii de Apel din Chisinau 02-3a-3905-22022016 din 13 aprilie prin care a fost anulata decizia Judecatoriei Centru (jud. N. Corcea) și au fost respinse pretențiile companiei FinParInvest.

Friday, March 18, 2016

Sedinta la Curtea de Apel (23 martie, ora 10.00, sala nr. 1)

Pe 23 martie, ora 10.00, la Curtea de Apel (Sala nr.1, bd.Stefan cel Mare 73) va fi examinat apelul Agentiei de Inspectare si Restaurare a Monumentelor si Consiliul Municipal Chisinau impotriva hotararii judecatoriei Centru nr. 3-350/15 din 30.12.2015 (jud. Nicolae Corcea), pe dosarul Finpar Invest vs CMC/AIRM pe cazul Cafenelei Guguta.


Monday, January 11, 2016

Media update (12 ianuarie 2016)

Petiția noastră împotriva construcției hotelului în Grădina Publică a fost preluată, un an după inițierea ei, de cîteva portaluri mediatice, activiști, jurnaliști.
Aici o postare pe locals. md. Impactul a fost vizibil: în cîteva zile, numărul de semnături a crescut de cîteva ori - de la 450 la 2350. E de bine.

Cei de la Demotivarea au realizat un colaj drăguț care a adunat și el cîteva sute de like-uri și distribuiri.