Thursday, January 24, 2013

certificatul de urbanism si actele prezentate de antreprenor

Am solicitat de la Primăria Municipiului Chișinău, pe data de 19 decembrie 2012, pachetul de acte ce a stat la baza eliberării Certificatului de Urbanism pentru pizzeria Sbarro din Scuarul Europei. 
Ieri, 23 ianuarie 2012, copiile documentelor au ajuns în cutia poștală. În total 17 file. 
Am scanat cele mai dubioase și controversate documente. Unele din ele, pot spune, sunt chiar de-a dreptul bizare. 
Încep cu Avizul Sanitar nr. 192, eliberat Întreprinderii Individuale ”Calac” la 14 iunie 2000.
Două lucruri de comentat: 
1. Avizul, eliberat inițial ÎI ”Calac”, era valabil doar pînă la 10.06.2002. Primăria l-a acceptat în calitate de act valabil la 10 ani după expirarea acestuia. 
2. Acest aviz sanitar din 2000 se referea la o suprafață de 70 m.p. Certificatul de Urbanism nr. 609/11 din 05.07.2011 indică o suprafață de 80 m.p. În 10 ani au mai apărut de undeva încă 10 m.p. Cîte unul pe an.


Certificatul de Urbanism face și el parte din lista lucrurilor ”interesante”. Două lucruri de comentat și la el. 
1. A fost eliberat la 05.07.2011 și avea valabilitate de 12 luni, adică pînă în iulie 2012. În decembrie 2012, cînd Ș.O.M.  TREISI SRL a demarat lucrările de construcție, acest certificat nu mai era valabil. Asta ar însemna că lucrările de construcție au fost ilegale de la bun început. 
2. Certificatul, așa expirat cum era, nu permitea executarea lucrărilor de construcție iar asta iar înseamnă că Ș.O.M. TREISI SRL era în ilegalitate de la bun început. 
A se vedea și cei 10 m.p. suplimentari care au apărut dintr-o sursă misterioasă.
Extrasul din Registrul  de stat al întreprinderilor și organizațiilor nu indică în calitate de gen de activitate pentru Ș.O.M. TREISI SRL executarea unor lucrări de construcție. Doar activități imobiliare.


Lucrările au fost coordonate, așa cum reiese din această listă, încă în 2000 de către ÎI ”Calac”. Nu-i clară deloc modalitatea în care Ș.O.M. TREISI SRL a intrat în posesia drepturilor de arendă, la fel cum nu e clară modalitatea în care un certificat eliberat în 2000 pentru un agent economic poate fi utilizat în 2012 pentru alt agent economic.
Setul de acte pe care primăria mi l-a prezentat e destul de confuz. Dacă astea sunt toate actele în baza cărora a fost eliberat Certificatul de Urbanism, atunci nu pricep cum a fost posibilă eliberarea acestuia. 
De asta consider lașă decizia primarului Dorin Chirtoacă de a nu  pedepsi funcționarii din cadrul primăriei ce s-au făcut vinovați de eliberarea certificatului în baza unor acte expirate care conțin și o serie de inexactități (povestea celor 10 m.p. e de departe cea mai ciudată).
Dacă mai există și alte acte atunci primăria m-a informat prost. 
 
Wednesday, January 23, 2013

Proiect de scrisoare deschisa catre primarie pentru elaborarea unor mecanisme de consultatii cu societatea civila in privinta constructiilor din spatiile publice

Scriam, pe vremea cînd protestul nostru a silit primăria să dea înapoi, că avem nevoie de soluții bune și pe termen lung pentru a preveni repetarea scenariului din Scuarul Europei.
În grupurile de activiști s-a discutat necesitatea unor abordări de ordin structural/sistemic. Pentru că, zice experiența adunată pe durata a câteva luni, cazurile se repetă și ar trebui să ne îngrijim mai degrabă de rădăcina problemei decât de efectele ei.
Rădăcina stă, fără îndoială, în lipsa de transparență decizională de la Primărie.
Pentru a rezolva prima parte a problemei am propus să solicităm primăriei instaurarea unor mecanisme de consultare a societății civile și cetățenilor în privința amenajării spațiilor publice și a lucrărilor de construcție în centrul istoric al orașului Chișinău. Dezbaterile publice ar trebui să devină regulă.
Împreună cu alți prieteni ai Scuarului Europei am muncit o Scrisoare deschisă cu justificări legale pentru a sili primăria să organizeze permanent, deschis și onest consultații publice în privința construcțiilor din parcuri, scuaruri, alei, curți ale blocurilor și alte terenuri

În felul ăsta am avea șansa de a discuta despre soarta parcurilor și a spațiilor publice încă la faza de proiect. Și am evita repetarea nesfârșită a aceluiași scenariu: ei pun garduri în parc, iar noi protestăm să fie demontate.
La o primă etapă am dori să discutăm textul Scrisorii Deschise. La o a doua etapă vom purcede la colectarea semnăturilor în spijinul ei.
 Urmează textul scrisorii:Către
Dorin Chirtoacă, primarul general al municipiului Chișinău,
Nistor Grozavu,  viceprimar al municipiului Chișinău
Consiliul Municipal al municipiului Chișinău


Scrisoare deschisă cu referire la elaborarea unor mecanisme de consultare cu societatea civilă și orășenii în privința construcțiilor din spațiile publice 


În ultimul timp ne ciocnim tot mai des cu cazuri când spațiile publice ale orașului Chișinău sunt ciopârțite pentru a face loc unor blocuri locative, biserici, construcții cu destinație dubioasă sau spații comerciale. Menționăm câteva din ele – parcul din fața clădirii Kenford unde urma să se construiască o necropolă, parcul Șipca – cel care trebuia să găzduiască o biserică, parcul din strada Calea Ieșilor unde urma să se construiască un complex locativ de elită.
Simultan e în plină desfășurare un proces de privatizare a spațiilor publice și trecerea lor în proprietate privată. Pe căi obscure, Victor Șelin a devenit proprietarul unei bune părți a plajei publice a lacului Valea Morilor. Tot așa, cele două insule de pe lacul La Izvor au fost privatizate de către proprietarul unui restaurant.
Ultimul și cel mai răsunător exemplu de acest gen este Scuarul Europei din Grădina Publică ”Ștefan cel Mare și Sfânt”. Acest loc important pentru oraș și pentru întreaga țară – aici se află și Aleea Clasicilor cu monumentele marilor noștri strămoși – a fost pe cale de a fi transformat în pizzerie.
Doar datorită reacției prompte a societății civile și a unor reprezentanți ai  Agenției pentru Inspectare și Restaurare a Monumentelor (AIRM) care au protestat la fața locului și au creat vizibilitate pentru acest caz, administrația orașului a emis decizia 1351-d din 24 decembrie 2012 prin care a dispus retragerea autorizației și demontarea constucției.
În pofida deciziei primăriei care a fost  adusă la cunoștință și antreprenorului cel târziu miercuri 26 decembrie 2012 la orele amiezii, antreprenorul a continuat lucrările de construcție și a turnat pe ascuns beton la fundamentul construcției în noaptea dinspre 26 spre 27 decembrie 2012.

Încălcări și nereguli în privința obiectului comercial din Scuarul Europei.

Am identificat următoarele încălcări și nereguli în acțiunile primăriei, poliției municipale, inspecției în construcții și antreprenorului.
 1. La eliberarea autorizației nu au fost organizate dezbateri și audieri publice, așa cum prevede Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind Transparența în Procesul Decizional și Legea nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la Administrația Publică Locală. Mai mult ca atât, proiectul deciziei nu a fost publicat nici măcar pe site-ul primăriei.
 2. Autorizația de construcție a fost eliberată fără avizul Ministerului Culturii și a altor autorități publice, așa cum prevede Hotărîrea Guvernului 978 din 2.09.2004, dar și Dispoziția 74-d din 21.02.2011 a Primarului General cu referire la construcțiile în centrul istoric al orașului.
 3. Autorizația a fost eliberată pentru reconstrucția stației de așteptare. În același timp a fost aprobat proiectul de construcție a unui obiect comercial cu două etaje.
 4. Deși, directorul Agenției pentru Inspectare și Restaurare a monumentelor a făcut o interpelare la primări încă pe 17 decembrie, răspunsul oficial nu a venit deși cazul este unul de interes major pentru oraș.
 5. Doar după declararea, de către reprezentanții societății civile, a angajamentului de a protesta public, primăria a emis decizia de stopare a lucrărilor de construcție, chiar dacă, în același timp, vice-primarul Nistor Grozavu încerca să convingă opinia publică de atractivitatea proiectului. Prin inacțiunea lor în perioada 17-24 decembrie, autoritățile publice locale au permis antreprenorului să distrugă gazonul și să demareze lucrările de construcție.
 6. Decizia primăriei № 1351-d din 24 decembrie, nu indică un termen de executare a prevederilor ei și nu formulează indicații precise cu privire la soarta ulterioară a terenului de sub construcție. Actul conține doar formula neclară” se obligă să amenajeze terenul alăturat obiectivului în starea corespunzătoare” Această formulare imprecisă servește drept scuză potrivită pentru inacțiunea primăriei și antreprenorului.
 7. Chiar dacă Decizia citată mai sus a fost adoptată (cel puțin formal) pe 24 decembrie, ea a fost adusă la cunoștința opiniei publice abia pe 26 decembrie.
 8. La acțiunea de protest organizată la 26 decembrie de câteva grupuri civice nu a venit nici un reprezentant al primărie, chair dacă au fost invitați. Constatăm cu această ocazie la autoritatea publică locală o absență a dorinței de a discuta cu societatea civilă.
 9. Chiar dacă primăria a dispus încetarea lucrărilor de construcție, antreprenorul le-a continuat pe ascuns.
 10. Nici până astăzi autoritatea de stat pentru inspecția în construții nu a luat atitudine pe marginea cazului ori cu referire la lucrările efectuate pe ascuns în noaptea dinspre  26 spre 27 decembrie.
 11. Primăria nu a luat vreo măsură de sancțiune împotriva funcționarilor ce au eliberat autorizația de construcție. De asemenea nu au fost sancționați funcționarii ce au ignorat în perioada 17-24 decembrie adresarea directorului AIRM,  Ion Ștefăniță.
 12. Poliția nu reacționează în nici un fel la adresarea asociației ”Salvgardare” din 26 decembrie și doar pasează dosarul de la comisariatul Buiucani spre comisariatul Centru și înapoi.
 13. Pentru gunoiul de la locul de construcție ce prezintă pericol pentru locuitorii și vizitatorii orașului nu au fost aplicate sancțiuni vinovaților – antreprenorului sau serviciilor primăriei.


Adresare către conducerea primăriei.

Recunoaștem că administrația orașului a făcut unii pași pentru stoparea construcției, dar considerăm că este insuficient.
Pentru a soluționa situația dată în particular, și problemele comercializării și privatizării spațiilor publice în general, solicităm următoarele.

Pentru obiectul din Scuarul Europei:
 1. Să emiteți o nouă decizie (prin anularea sau completarea deciziei № 1351-d din 24 decembrie) în cadrul căreia ar fi indicat executorul și termenul de executare a lucrărilor de demontare și amenajare a spațiului.
 2. Să supravegheați procesul de demontare a fundamentului, de evacuarea gunoiului de construcție de către antreprenor și de amenajare a teritoriului.
 3. În caz că antreprenorul refuză să execute lucrările de demontare și amenajare, acestea să fie efectuate de către serviciile specializate ale primăriei și costul lor să fie acoperit de antreprenor.
 4. În termenul cel mai scurt (30 zile) să fie identificate și sancționate persoanele ce au tăinuit sau au săvârșit încălcările în procesul de eliberare a autorizației.
 5. Să sancționați angajații poliției municipale care nu au reacționat la semnalul din 26 decembrie cu privire la lucrările efectuate de antreprenor pe timp de noapte.

Cu referire la spațiile publice în general:
 1. În temeiul Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind Transparența în Procesul Decizional, a Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală și a Legii nr. 385 din 17.05.1996 cu privire la Principiile Urbanismului și Amenajării Teritoriului solicităm constituirea unui mecanism de consultații cu societatea civilă și orășenii în privința lucrărilor de construcție în parcuri, scuaruri, alei, curți ale blocurilor și alte terenuri.
 2. Publicarea imediată și regulată a tuturor deciziilor de autorizare a construcțiilor pe site-ul primariei așa încât locuitorii interesați să ia act de ele.
 3. În toate cazurile când e necesară organizarea unor audieri publice să participe în mod obligatoriu și funcționari din direcțiile corespunzătoare ale primăriei.
 4. Să fie aplicate sancțiuni reale (reieșind din Codul Contravențional al Republicii Moldova) pentru eliberarea autorizațiilor de construcție în absența documentației necesare .
 5. Să fie create mecanisme de control (de către direcția de arhitectură și urbanism sau cu inspecția în construcții) pentru a elimina posibilele încălcări pe viitor.
 6. Să fie creat un mecanism eficient și operațional de cooperare și coordonare a primăriei cu Ministerul Culturii în cazul intervenției în spațiile publice și în zona istorică a orașului. 
 7. Să fie creat de către poliția municipală un mecanism operațional de reacție la apeluri din partea cetățenilor în zilele de sărbătoare sau weel-end când inspecția în construcții nu lucrează.
 8. Fiecare decizie a primăriei să conțină termenii preciși de executare și executorul concret al deciziei așa încât să fie anulate ambiguitățile.

Considerăm că aceste probleme cer măsuri imediate și de aceea solicităm examinarea acestei adresări în regim de urgență prin introducerea unor modificări în ordinea de zi a următoarelor ședințe a Consiliului Municipal Chișinău.
Suntem gata să participăm la discuții publice cu reprezentanții primăriei, cu participarea experților și mass media.


Ianuarie 2013
 


 
Ne-am bucura enorm dacă inițiativa noastră ar fi susținută și de alte organizații, instituții și cetățeni. 

Sunday, January 13, 2013

Apel la Creativitate

Prieteni ai Grădinii Publice, pe 15 ianuarie va fi ca de obicei mare tam-tam oficial la bustul lui Eminescu din Aleea Clasicilor.
Probabil vor veni și inșii de la Primărie să depună flori. Ce ziceți dacă am depune o pizza Sbarro la monumentul poetului? 

Putem scrie că e de la primărie (d-l Grozavu și-ar vedea pus acolo și numele).
P.S. Intre timp antreprenorul a depus o solicitare la Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice pentru examinarea proiectului de construcție. Lupta pentru scuar nu s-a încheiat încă.
P.P.S. Dacă cineva are idei de parodii, caricaturi și aforisme este binevenit să mi le trimită pentru a fi publicate pe acest blog.

Friday, January 11, 2013

Art protest


Antreprenorul solicita avizul Ministerului Culturii

Ion Ștefăniță de la AIRM scrie pe profile-ul său de pe facebook:
Ș.O.M. TREISI SRL solicită de la Ministerul Culturii, avizul pentru construcţia din str bd Ştefan cel Mare 101, în Parcul Public Ştefan cel Mare, Scuarul Europei, data cînd a parvenit cererea 28 decembrie 2012, subiectul v-a fi inclus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice, până la finele lunii ianuarie 2013.


Cazul nu s-a încheiat cum vedem.

Wednesday, January 9, 2013

Autoritatile au demarat demontarea fundamentului

Un grup de cetățeni a protestat azi în fața Primăriei și în Scuarul Europei împotriva tergiversării lucrărilor de demontare a fundamentului pizzeriei Sbarro. 

1. Prime TV

 

Primăria a început astăzi demontarea fundamentului de beton, turnat de firma care iniţia să construiască o cafenea în Scuarul Europei din Chişinău. 
Lucrările s-au efectuat, în timp ce un grup de tineri a protestat împotriva inacţiunilor autorităţilor, care nu au amenajat terenul din scuar. Şeful întreprinderii municipale a precizat că din cauza condiţiilor meteo, fundamentul va fi demontat parţial. 
În Scuarul Europei urma să fie edificată o cafenea cu două niveluri, cu o terasă pe timp de vară. La sfârşitul lunii decembrie, Primăria a anulat autorizaţia de construcţie, pe motiv că proiectul nu a fost coordonat cu Ministerul Culturii. 

2. Publika TVO construcţie neautorizată din centrul istoric al Capitalei va fi demolată, după ce reprezentanţi ai societăţii civile au solicitat acest lucru în cadrul mai multor acţiuni de protest. Aceştia sunt nemulţumiţi că blocurile din beton ale construcţiei din Scuarul Europei nu au fost evacuate. Autorităţile susţin, însă, că lucrările vor fi efectuate treptat.Şase reprezentanţi ai societăţii civile şi-au început protestele în faţa Primăriei. Aceştia au mers apoi la şantierul de construcţie. Acolo deja se aflau muncitorii, care au spus că, deocamdată, au venit să facă doar curăţenie.
"Pe aşa timp ciocanul pneumatic îngheaţă şi nu este posibil de efectuat lucrările, dar cum se va încălzi, va fi demontată toată fundaţia", a spus reprezentantul Preturii Buiucani, Ilie Golub.
"De ce s-au apucat abia astăzi, când a fost protestul, de ce nu s-au apucat când a fost mai cald? Noi vom protesta până când va fi demontată construcţia în această iarnă şi nu până la primăvară. Fiindcă până atunci este o schemă foarte bună. Firma dă în judecată Primăria, după care Primăria pierde, iar firmei i se dă dreptate", a menţionat reprezentantul societăţii civile, Alexei Dimitrov.
Protestatarii spun că lucrările de construcţie a unui local au început în lipsa unui aviz din partea Ministerului Culturii. Documentul era necesar, deoarece clădirea se construieşte în centrul istoric al Capitalei, în preajma Grădinii Publice "Ştefan cel Mare".