Monday, April 27, 2015

Documentația de proiect

Aceasta este documentația de proiect - Planul Urbanistic de Detaliu - prezentată pe site-ul primăriei pentru complexul hotelier şi de agrement din str. Maria Cebotari, 20.

Sursa: http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=9721

No comments:

Post a Comment